Algemene informatie groep 6/7/8
Het schooljaar is alweer een aantal weken oud. De kinderen zijn weer hard aan het werk. In deze brief staat wat informatie over groep 6/7/8.
Om 8.20 uur en 12.55 gaat de bel en mogen de kinderen binnenkomen. Ze mogen dan iets voor zichzelf gaan doen of ze mogen zachtjes kletsen met hun klasgenoten. Het zou fijn zijn als kinderen op tijd op school kunnen zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.
We werken, tijdens het zelfstandig werken in de klas, met het stoplicht. Wanneer het stoplicht op rood staat, dan moeten de kinderen alleen de opdrachten maken zonder overleg met klasgenoten en zonder hulp van de leerkracht. Als het stoplicht op oranje staat, dan mogen de kinderen zachtjes overleggen met andere klasgenoten. Wanneer het stoplicht op groen staat, dan mogen de kinderen met elkaar samenwerken en mogen ze hulp vragen aan de leerkracht.
Ook hebben de kinderen een blokje. Wanneer het stoplicht op rood staat en kinderen kunnen niet verder met hun werk, dan mogen ze het blokje op ‘het vraagteken’ zetten. De leerkracht helpt de kinderen dan met de opdrachten.
De groepen 7 en 8 krijgen iedere maandag huiswerk mee naar huis. Wanneer het huiswerk niet thuis gemaakt kan worden of als het niet wordt begrepen, dan mogen ze altijd op school om hulp vragen. De kinderen hebben dit jaar allemaal een agenda gekregen. Daarin wordt het huiswerk, toetsen, boekbesprekingen, etc. in opgeschreven.
Na de herfstvakantie zullen we gaan beginnen met de boekbesprekingen. De leerkracht zal een afspraak maken met de kinderen. De kinderen moeten hiervoor zelf een geschikt boek zoeken. Na de voorjaarsvakantie zullen we gaan beginnen met de spreekbeurten. Ook zal er dit jaar weer een werkstuk gemaakt moeten worden. De informatie hierover zal t.z.t. mee naar huis gegeven worden.
Dit jaar gymmen we op maandag en vrijdag. Het zou fijn zijn als de kinderen op deze dagen hun gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.
Ook dit jaar hebben we weer vaste groente- en fruitdagen. Dit is weer op woensdag, donderdag en vrijdag.
Vanaf 14 september krijgt groep 5 t/m 8 les van de Blazersbende. De eerste weken zullen er algemene muzieklessen gegeven worden. Na de herfstvakantie mogen de kinderen een instrument kiezen en zal er ook thuis geoefend moeten gaan worden. In december zal er een concert plaatsvinden. Informatie hierover volgt nog.

Natuurlijk is deze informatie niet helemaal volledig. Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dit natuurlijk graag. U bent altijd welkom om na schooltijd even binnen te lopen.Groep 6
Rekenen:
In groep 6 komen er best wat nieuwe rekenproblemen aan bod, zoals breuken, cijferen en staartdelingen. Ook wordt er kennis gemaakt met verhoudingstabellen.
Technisch lezen:
We werken met de methode Estafette. Dit jaar maken de kinderen kennis met nieuwe leesproblemen. Bijvoorbeeld: Franse en Engelse leenwoorden, woorden met oi en woorden met eau.
Spelling:
De spellingsproblemen die in groep 5 aan bod zijn gekomen, worden nu uitgebreid. Er komen wel wat nieuwe spellingproblemen aan bod. Ook wordt er kennis gemaakt met werkwoordspelling.
Iedere week staan de nieuwe woorden in Bloon.nl. De kinderen hebben hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Taal:
Er wordt kennis gemaakt met taalkundig ontleden (woordsoorten) en redekundig ontleden (zinsdelen).
Begrijpend Lezen:
We werken met Nieuwsbegrip tekst A. De tekst wordt klassikaal besproken. Daarna maken de kinderen zelfstandig de opdrachten.
Wereldorientatie:
Groep 6 krijgt samen met groep 5 les van juf Alet. Dit jaar wordt de lesstof van groep 6 behandeld.
Engels:
Er wordt gewerkt met de methode ‘Groove Me’. Dit is een methode voor op het digibord. De lessen worden gegeven aan de hand van een bekend lied.


Groep 7
Rekenen:
In groep 7 komen wat nieuwe rekenproblemen aan bod. Vorig jaar hebben de kinderen al kennis gemaakt met breuken. Dit jaar komt het rekenen met breuken aan bod. Ook het rekenen met procenten is nieuw. Het cijferen zal verder uitgebouwd worden. Ook komt het berekenen van oppervlaktes en inhoud aan bod.
Technisch lezen:
We werken met de methode Estafette. Dit jaar worden er geen nieuwe leesproblemen meer aangeleerd. De nadruk zal liggen het lezen van teksten.
Spelling:
De spellingsproblemen die in groep 6 aan bod zijn gekomen, worden nu uitgebreid. Er komen wel wat nieuwe spellingproblemen aan bod. Ook wordt er kennis gemaakt met werkwoordspelling verleden tijd en Engelse en Franse leenwoorden.
Iedere week staan de nieuwe woorden in Bloon.nl. De kinderen hebben hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Taal:
Het taalkundig en redekundig ontleden wordt verder uitgebouwd. In groep 7 wordt kennis gemaakt met enkelvoudige en samengestelde zinnen.
Begrijpend Lezen:
We werken met Nieuwsbegrip tekst B. De tekst wordt klassikaal besproken. Daarna maken de kinderen zelfstandig de opdrachten.
Wereldoriëntatie:
Groep 7 krijgt samen met groep 8 Wereldoriëntatie. Dit jaar wordt de lesstof van groep 8 behandeld.
Engels:
Er wordt gewerkt met de methode ‘Groove Me’. Dit is een methode voor op het digibord. De lessen worden gegeven aan de hand van een bekend lied.
Dit jaar zal groep 7 iedere week huiswerk mee krijgen. Vorig jaar heeft groep 6 hier al mee kunnen oefenen. Wanneer het huiswerk thuis niet gemaakt kan worden, dan mag het altijd op school gedaan worden. Als het huiswerk niet wordt begrepen, dan mag het kind het huiswerk mee naar school nemen.
Groep 7 en 8 zullen dit jaar deelnemen aan het verkeersexamen. Groep 7 doet theorie en praktijk. Groep 8 hoeft alleen nog het praktijkexamen af te leggen. T.z.t volgt hier meer informatie over.
Groep 7 zal dit jaar een Entreetoets maken. Deze staat gepland in de week van 17 april. In deze week staat ook de Eindcito van groep 8 gepland.Groep 8
Rekenen:
Dit jaar zal voornamelijk in het teken staan van herhalen en verdiepen van de leerstof van vorig jaar.

Technisch lezen:
We werken met de methode Estafette. Dit jaar worden er geen nieuwe leesproblemen meer aangeleerd. De nadruk zal liggen het lezen van teksten.
Spelling:
De spellingsproblemen die in groep 7 aan bod zijn gekomen, worden nu uitgebreid. Er komen wel wat nieuwe spellingproblemen aan bod. Iedere week staan de nieuwe woorden in Bloon.nl. De kinderen hebben hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Taal:
De leerstof van groep 7 wordt herhaald.
Begrijpend Lezen:
We werken met Nieuwsbegrip tekst B. De tekst wordt klassikaal besproken. Daarna maken de kinderen zelfstandig de opdrachten.
Wereldoriëntatie:
Groep 8 krijgt samen met groep 7 Wereldoriëntatie. Dit jaar wordt de lesstof van groep 8 behandeld.
Engels:
Er wordt gewerkt met de methode ‘Groove Me’. Dit is een methode voor op het digibord. De lessen worden gegeven aan de hand van een bekend lied.
Groep 7 en 8 zullen dit jaar deelnemen aan het verkeersexamen. Groep 7 doet theorie en praktijk. Groep 8 hoeft alleen nog het praktijkexamen af te leggen. T.z.t volgt hier meer informatie over.
Groep 8 maakt dit jaar kennis met Zip. Dit is een methode voor Studievaardigheden. Iedere week wordt er een les uitgemaakt. Dit kan zijn dat de kinderen dit op school moeten maken of dat het meegegeven wordt als huiswerk.
Rond maart zal er een ouderavond speciaal voor groep 8 georganiseerd worden. Tijdens deze avond zal het gaan over het kamp en het afscheid van groep 8.
Groep 8 gaat dit jaar weer op kamp. De data en informatie hierover volgt nog.
Ook maakt groep 8 dit jaar weer een eindmusical. Na de kerstvakantie zullen we gaan beginnen met de rolverdeling. T.z.t. hopen we een beroep op ouders te kunnen doen bij het maken van het podium.
Na de herfstvakantie zullen de adviesgesprekken voor het VO plaatsvinden. Halverwege februari moet het aanmeldingsformulier voor het VO binnen zijn. De informatie hierover volgt nog.
De eindtoets staat gepland om 18-19-20 april 2017.