Het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van de Ouderraad.

Alle overblijfouders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent hetGgedrag (VOG).


 
⦁ Afhankelijk van het aantal overblijvers zijn er één of twee overblijfkrachten aanwezig. Tot 13 kinderen één overblijfkracht, 13 kinderen en meer twee overblijfkrachten bij 27 of meer drie overblijfkrachten.
⦁ De overblijfkrachten dragen de verantwoording voor de kinderen gedurende het overblijven.
⦁ De overblijfkrachten zien er op toe dat de maaltijd ordelijk  verloopt. Zij sturen de kinderen zonodig bij.
⦁ De overblijfkrachten krijgen een vergoeding van € 10 per overblijfbeurt. Indien zij hun kinderen moeten meenemen naar het overblijven, dan mogen zij gratis overblijven.
⦁ Voor het begin van de ochtendlessen kunnen de kinderen hun  meegbrachte lunch in de koelkast in het overblijflokaal leggen.
⦁ Tussen 08:30-08:45 uur inventariseert een leerling van groep 8 welke kinderen er die dag overblijven. Of de leerkracht noteert zelf welke kinderen er overblijven. Dit wordt gecommuniceerd met de overblijfcoördinator.
⦁ Na het eind van de ochtendlessen gaan de kinderen hun lunch bij hun bord in het overblijflokaal leggen. De kinderen van groep 1-2 worden door een overblijfkracht opgehaald.
⦁ Twee kinderen kunnen  helpen bij het klaarzetten van het overblijflokaal/het maken van tosti’s. Hiervoor kan een rooster gemaakt worden (zoals de ‘voetbalmethode’)
⦁ Als alle niet-overblijvers weg zijn gaan de kinderen nog even buiten spelen tot ze worden geroepen.Denk aan de weersomstandigheden: wel of geen jas aan.
⦁ Na binnenkomst eerst naar het toilet (kleuters gaan al eerder), dan naar het overblijflokaal, aan tafel gaan zitten en wachten tot iedereen aanwezig is
⦁ De overblijfkrachten controleren of alle aangemelde overblijvers aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan nemen zij contact op met de leerkracht van het kind.
⦁ Mobieltjes worden niet gebruikt tijdens de maaltijd.
⦁ Brood en fruit worden van thuis meegebracht. Thee en melk  zijn op school aanwezig. Eigen drinken mag worden meegenomen van thuis (vruchtensap, aanmaak, géén prik, geen blikjes, geen glas, geen energiedrankjes). Een snoepje voor na het eten mag, maar is niet om uit te delen.
⦁ De overblijfkracht verdeelt de ketchup/currysaus bij de tosti’s.
⦁ Tandenpoetsers nemen zelf poetsmateriaal mee.
⦁ De duur van de maaltijd is 15 à 20 minuten. Tijdens de maaltijd blijft iedereen zo veel mogelijk aan tafel zitten.
⦁ Na de maaltijd blijft iedereen zitten totdat de overblijfkrachten toestemming geven dat de kinderen mogen opruimen. Kinderen die nog niet klaar zijn, eten daarna door. Teveel aan brood (ook de korstjes) gaat mee terug naar huis.
⦁ Na het eten mogen de kinderen buiten spelen of in het lege lokaal spelletjes doen, lezen, puzzelen, kletsen, etc.
⦁ Er gaat geen eten mee naar buiten.
⦁ Speelgoed dat buiten staat mag gebruikt worden
⦁ Het is niet de bedoeling dat de kinderen heen en weer gaan lopen. De kinderen mogen niet naar hun klas.
⦁ Bij zowel de buitenspelers als de binnenspelers is een overblijfkracht aanwezig.
⦁ Als het regent blijven alle kinderen binnen. De kinderen kunnen dan kiezen voor spelen in de sporthal of om in het overblijflokaal te blijven. In beide locaties is een overblijfkracht aanwezig.
⦁ De overblijfkracht zorgt er met de kinderen voor dat het overblijflokaal om 12:50 uur weer opgeruimd is.
⦁ Alle vuile vaat wordt zo veel mogelijk in de  vaatwasser gezet. Wat niet meer past wordt met de hand afgewassen door de overblijfkracht(en).
⦁ Vanaf 12:50 uur zijn de leerkrachten weer verantwoordelijk en mogen niet-overblijvers weer op het plein
⦁ De overblijfkrachten weten dat de EHBO-kist in de kast in de teamkamer staat.
⦁ Zijn er problemen met een kind, luistert het na een keer waarschuwen niet, dan melden de overblijfouders dit direct in de teamkamer.
⦁ Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn, dan neemt de leerkracht van het kind contact op met de ouders en/of de huisarts.