We zijn druk bezig met het maken van een de nieuwe website. De info op deze site is verouderd.

We hopen snel online te kunnen met de nieuwe site!

under construction 2408060 960 720

 

Welkom op OBS De Houtkoperschool

De Houtkoperschool is de school voor openbaar onderwijs in het dorp Ochten, waar een veilig en prettig pedagogisch klimaat heerst.
Het is een relatief kleine school waar aandacht en zorg is voor kinderen, waarbij met hart voor onderwijs les gegeven wordt, door een enthousiast team van leerkrachten.
Omdat wij met combinatiegroepen werken, leren onze leerlingen van af groep 1 al zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Hierdoor zijn de leerkrachten in staat om instructiemomenten en verwerkingsopdrachten met elkaar af te wisselen en kunnen zij extra tijd inplannen voor kinderen die meer instructie nodig hebben.
We maken gebruik van moderne methodes en hebben in alle groepen een digitaal schoolbord hangen. Op deze wijze krijgen onze leerlingen de juiste bagage mee en bieden we ze een optimale aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Mede door de inzet van een groep enthousiaste ouders, kunnen we naast ons reguliere onderwijs aanbod, ook tal van andere activiteiten organiseren.
 
Kortom: De Houtkoperschool is een school waar een kind met plezier naar toe gaat en waar het zichzelf mag zijn.
De Inspectie van Onderwijs heeft in november 2012 het basisarrangement toegekend aan de school, wat betekent dat ook zij vertrouwen heeft in onze kwaliteit van onderwijs.

        
 
Onze deur staat altijd voor u open!