Openbare Houtkoperschool - Ochten

kronkel

Plezier & positiviteit
Op de Houtkoperschool mag je jezelf zijn! Positiviteit, openheid en plezier vinden we belangrijk. In een fijne sfeer is er ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen. Er is aandacht en belangstelling voor de ander. Onze school is een veilige en vertrouwde plek waar we samen-leren en samen-leven. Wij kennen en zien elkaar!
Kom gerust eens sfeer proeven en een kijkje nemen!
Met veel plezier geven wij meer informatie en een rondleiding door onze fijne school.

De Openbare Houtkoperschool is onderdeel van Fluvium openbaar onderwijs.

Houtkoperschool HOME

“Hier mag een kind zichzelf zijn!”

Samenwerken

kronkel

De samenwerking met de ouders is een belangrijke voorwaarde om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Kind, ouders en leerkrachten vormen bij ons op school samen de zogenaamde ‘gouden driehoek’. In deze driehoek staat het kind centraal en wordt het kind ondersteund door ouders en de leerkracht.

Ontwikkelen

kronkel

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn totaliteit. Een voorwaarde voor een goede ontwikkeling is dat het kind zich veilig voelt. Als school creëren we daarom een sfeer waarin de leerlingen
zich prettig voelen en waar zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij proberen een "samenleving" te zijn, waar democratische verhoudingen en gelijkwaardigheid bestaan en kinderen sociaal kunnen functioneren. Zij leren zich voor anderen in te zetten.

Verantwoordelijkheid

kronkel

Iedereen moet zich bij ons op school prettig kunnen voelen. We leren kinderen om te gaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Er is ruimte voor eigen vragen van de kinderen, maar tegelijkertijd ook de helpende hand van de leerkracht. Door het schetsen van duidelijke verwachtingen en heldere afspraken maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Nieuws

Schoolnieuwtjes

Regelmatig hebben wij nieuwtjes over onze school. Binnenkort gaan we die hier plaatsen.