Onderwijs

kronkel

We vertellen graag wat over het onderwijs in de startgroepen 1/2 en 3 en over groep 8.

Houtkoperschool EXTRA

Groepen 1/2 en 3

kronkel

In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit thema’s. We werken met Kleuterplein waarmee alledaagse thema’s worden omgezet naar betekenisvolle activiteiten. We vinden het belangrijk dat jonge kinderen spelend leren. Dit stimuleren wij door een zogeheten ‘rijke omgeving’ te creëren in de klas en de hoeken.

 

Lezen en luisteren
In groep 1 en 2 worden voorbereidende activiteiten aangeboden, zoals rijmen en letters herkennen binnen woorden. Daarnaast is er in groep 1, 2 en 3 aandacht voor begrijpend luisteren. In groep 3 gebruiken we de methode Lijn 3 om te leren lezen en wordt dagelijks veel tijd besteed aan lezen. Door veel verschillende leesoefeningen, blijven de kinderen betrokken en leren ze vaak in een jaar tijd lezen.

 

Taal en Spelling
Dit jaar starten we in groep 1, 2 en 3 met de methode LOGO 3000 voor woordenschatonderwijs. Met aantrekkelijk materiaal en allerlei snelle spelvormen, wordt de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uitgebreid.

 

Rekenen
In groep 1, 2 en 3 leren de kinderen rekenen met Semsom. Deze methode sluit specifiek aan bij de behoeftes van jonge kinderen en maakt veel gebruik van bewegend, spelend en samenwerkend leren.

Groep 8

kronkel

In groep 8 is de overstap naar het vervolgonderwijs (VO) het belangrijkste onderwerp. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan voorlichting over de verschillende keuzemogelijkheden. Daarnaast stellen we onze leerlingen in de gelegenheid om kennismakingslessen bij een VO-school te volgen. De schoolkeuze is van veel zaken afhankelijk: het schooladvies, het ondersteuningsprofiel van een VO-school en natuurlijk de wens van kind en ouders. De leerlingen van groep 8 krijgen in februari het voorlopig schooladvies. Dit wordt gebaseerd op de uitslag van de IEP-eindtoets, de toetsresultaten in groep 6, 7 en 8, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en het gedrag.