Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u, uw kind of peuter kennis kunnen maken met onze school. Leest u over ons ouderportaal en ouder communicatie-app. Daarnaast over onze ouderraad, deelraad MR en GMR.

Houtkoperschool OUDERS

Nieuwe ouders

kronkel

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school en u wilt nader kennismaken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek. Voor dit kennismakingsbezoek reserveren wij ongeveer een uur. In de meeste gevallen maakt u deze afspraak met de directeur. Heeft uw kind extra zorg nodig, dan is ook de Intern begeleider bij dit gesprek aanwezig.

 

Tijdens het kennismakingsbezoek vertellen wij hoe wij met de leerlingen omgaan, wat u en zij van ons kunnen verwachten, wat wij van u als ouders/verzorgers verwachten, welke belangrijke schoolregels wij hanteren, wat de dagelijkse gang van zaken is etc. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de ontwikkeling van uw kind tot dusver, welke hobby’s uw kind heeft, of het liever binnen of buiten speelt, of het gemakkelijk contact maakt met andere kinderen, of het allergisch of overgevoelig is voor bepaalde zaken etc.

 

Na het gesprek leidt de directeur u rond door de school. U kunt desgewenst in alle lokalen een kijkje nemen. In het lokaal van de toekomstige groep van uw kind zal de leerkracht u nog kort enige wetenswaardigheden vertellen.

Contactmomenten

kronkel

Wij vinden het belangrijk dat we met regelmaat contact hebben met de ouders/verzorgers van het kind. Naast de georganiseerde contactmomenten is er altijd de gelegenheid om een afspraak te maken met de betreffende leerkracht voor een gesprek.

 

Rapportgesprekken

  • Ongeveer twee maanden nadat een leerling in groep 1 zit, nodigt de leerkracht de ouders uit om deze eerste periode door te spreken. Afhankelijk van het tijdstip van instroom, volgen dat schooljaar nog één of twee oudergesprekken.
  • Voor alle groepen houden wij in de week na het eerste rapport (in februari) verplichte rapportgesprekken met ouders.Ook in de week na het tweede rapport (in juni/juli) worden rapportgesprekken georganiseerd, maar zijn deze voor ouders die hier behoefte aan hebben.

 

Informatieavond
In het begin van het schooljaar wordt er voor alle ouders een informatieavond georganiseerd. Ouders maken kennis met de leerkracht en krijgen de gang van zaken in de betreffende groep uitlegt. Daarnaast kan er een informatie over een specifiek thema of onderdeel van de school worden gegeven.

 

Inloopochtenden
Gedurende het schooljaar organiseren we vijf inloopochtenden. Op deze ochtenden heeft u tussen 8.15 uur en 8.30 uur de mogelijkheid om met uw kind mee de klas in te lopen en schriften, werkboeken en andere materialen te bekijken.

Ouderportaal/Parro

kronkel

Wij communiceren met ouders via Parro. Zij bieden zowel een website als een app waarop ouders kunnen inloggen. Nadat een kind is ingeschreven, ontvangen ouders een uitleg
en de inloggegevens. Via Parro kunt u o.a.:

  • Berichten sturen
  • Inschrijven voor oudergesprekken
  • Een kind ziekmelden
  • Belangrijke data zien
Parro-Logo-300x182
ouderportaal-768x188

Ouderraad (OR)

kronkel

De OR is nauw betrokken bij allerlei schoolse zaken zoals vieringen en versieringen, klusjes, en de organisatie van activiteiten. De OR bestaat uit ouders van diverse groepen.

 

ouderfonds
Dit fonds wordt gevuld door de vrijwillige ouderbijdragen (€50 per kind per schooljaar) en wordt aangewend om de diverse activiteiten (Sinterklaas, Kerstmis, sporttoernooien, het schoolreisje, e.d.) mee te financieren.

Medezeggenschapsraad (MR)

kronkel

Omdat de Houtkoperschool een nevenvestiging is, hebben wij een deelraad voor medezeggenschap. De deelraden van onze school en die van de Bellefleur in Dodewaard en van de Prins Willem Alexanderschool in Echteld vormen samen de Medezeggenschapsraad. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op een groot aantal punten die de school aangaat, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het vakantierooster, de schoolgids en het schoolplan en de aanschaf van methodes. Daarnaast moet de MR instemmen met belangrijke onderwijskundige veranderingen. Binnen Stichting Fluvium is er ook een gemeenschappelijke MR (GMR).